Csak vállalkozásokat tudunk kiszolgálni

Környezetpolitika

és alapelvek

A jogi előírások és a környezetpolitika betartása a környezetirányítási rendszer alapja. A környezetpolitika rendszeres felülvizsgálata és az újabb fejlesztésekkel való összehangolásának célja a környezetvédelem folyamatos jobbá tétele.

A környezettudatosság motivációja
A dolgozók környezettudatosságát és a környezet iránti felelősségérzetét minden szinten oktatással és információátadással ösztönözzük.

A környezetirányítási rendszer ellenőrzése
A környezetpolitika aktualitását rendszeres ellenőrzéssel biztosítjuk. Ez vállalati auditok formájában történik, amelyek eredményeit dokumentáljuk és kiértékeljük.

Vállalati eljárások és termékek
Az anya- és a leányvállalatok jelenlegi tevékenységeinek környezetre gyakorolt hatásait felügyeljük és kiértékeljük. A környezetszennyezés csökkentésére meghozzuk a megfelelő intézkedéseket. Ezek csökkentik, illetve megakadályozzák a károsanyag-kibocsátást, a vízszennyezést vagy a hulladékokat és más környezeti hatásokat. A cél elérését környezetbarát technológiák alkalmazása segíti.

Partnereink és a szállítók
A szállítók és partnereink megfelelő információkkal ösztönözhetők a környezetbarát termelésre és gazdálkodásra.

Tűz- és balesetvédelem
Elkészült egy tűz- és balesetvédelmi terv, amely rendszeresen frissítésre kerül. A külső érintett helyeken gyakorlatok és egyeztetések történnek.

A vevők tájékoztatása
Vásárlóinkat a termékek környezeti hatásairól tájékoztatjuk illetve igény esetén tanácsot adunk.

Új termékek és eljárások
A termékek, tevékenységek és eljárások környezetre gyakorolt hatásai előre megállapításra kerülnek, amelyeket műszakilag valamint gazdaságilag lehetséges mértékben csökkentünk.

A nyilvánosság tájékoztatása
A vállalat vezetősége a Förch-Csoport környezetvédelemi tevékenységét az érdeklődő fél kívánságára hozzáférhetővé teszi.

A vezetőség kötelezettségei
A vállalkozói érdekekre való odafigyelés kötelességének keretében az adott vezetőségi kézikönyvben meghatározzuk környezetpolitikánkat a vállalat környezetre vonatkozó közös céljaival és cselekvési alapelveivel.

Vállalatunk egy, a meghatározott normatív, jogi és belső követelményekre és előírásokra irányzott környezetirányítási rendszert valósít meg, működtet, tart fenn és folyamatosan javítja annak hatékonyságát.

Az integrált vezetői kézikönyv az általunk meghatározott környezetirányítási- és minőségirányítási rendszert mutatja be. Alkalmazása garantálja, hogy a szerződésben meghatározott követelmények teljesülnek és minden szervezési, kereskedelmi és műszaki tevékenység, amely a környezetre hatással van megtervezésre, irányítás alá és ellenőrzésre kerül.

Ezzel a nyilatkozattal a vezetőség minden dolgozót arra kötelez, hogy tevékenységét a vezetői kézikönyvben leírtak szerint végezze és betartsa az ide tartozó munkaelőírásokat ezzel biztosítva, hogy a környezetre vonatkozó előírások megfeleljenek a meghatározott és a saját követelményeknek valamint a társadalmi elvárásoknak.

Célunk környezetpolitikánk folyamatos jobbá tétele. Az eredmények kiértékelésével, belső auditokkal valamint a vállalati környezetvédelemről szóló rendszeres tájékoztatással a vállalat vezetősége rendszeresen ellenőrzi a környezetirányítási rendszer alkalmasságát, megfelelőségét és hatékonyságát.

Környezetvédelmi céljaink eléréséhez és környezetpolitikánk megvalósításához minden szükséges eszközt biztosítunk.

A vezetőség minősíti saját magát és a szabvány teljesítésének mértékét a vállalatnál.

Kötelezzük magunkat környezetirányítási rendszerünk folyamatos jobbá tételére és fejlesztésére.

Székesfehérvár, 2018. július 1.

Tanúsítvány DIN EN ISO 14001:2015