Csak vállalkozásokat tudunk kiszolgálni

Minőségpolitika

és alapelvek

Minőségirányítási rendszerünk középpontjában azon vevőink állnak, akiket termékeinkkel és szolgáltatásainkkal szeretnénk megtisztelni, és akik elvárásainak és igényeinek szeretnénk megfelelni.

Ezt a célt csak akkor tudjuk megvalósítani, ha figyelembe vesszük a következő irányelveket:

  • Termékeink és szolgáltatásaink magas minősége (szerviz) a vállalati célok egyik legfontosabb része.
  • A termékek és a szolgáltatások minőségének mércéjét vevőink határozzák meg.
  • Szállításaink legyenek pontosak, a szállítmányok rendeltetésszerűen becsomagolt állapotban érkezzenek meg a vevőkhöz, valamint a megígért határidőket be kell tartani.
  • Az érdeklődések, ajánlatkérések, megbízások, minták és reklamációk gondos kezelése a „ nulla-hiba-elve“ alapján történik.
  • Minden dolgozó kötelessége figyelemmel lenni a saját felelősségére a vállalati minőségcélok megvalósításában és a minőségben fellépő esetleges eltéréseket jeleznie kell a feljebbvalója felé, amennyiben azt a saját hatáskörében nem tudja megoldani vagy a hibát elhárítani.
  • Költségcsökkentés és hatékonyságnövelés a magas színvonal teljes megőrzése mellett csak akkor érhető el, ha minden feladatot, az elejétől a végéig helyesen végeznek el.
  • A hibák okainak megtalálása révén történő hibamegelőzés nagyobb prioritású, a hibaelhárítással szemben.
  • Alapos elbírálás a beszállítók kiválasztásakor, hiszen a termékeink minősége legnagyobb mértékben a beszállítóinktól függ.
  • A partnereink elvárásainak és érvényes követelményeinek a figyelembe vétele.

A minőségirányítási rendszer alapelve
A szerződésben meghatározott vevői követelmények teljesítéséhez, a tervezéshez, és minden, a minőségüggyel kapcsolatos releváns tevékenység felügyeletéhez és megvalósításához vállalatunknál bevezettük a DIN EN ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszert, amely a teljes vállalati körben működik.

A minőségirányítási dokumentáció, amely a minőségügyi kézikönyvből és az abban említett dokumentumokból áll, mint pl. eljárásutasítások, munkautasítások, a vállalat minden dolgozójára nézve kötelezőek.

A legfelsőbb vezetés által felhatalmazott személy feladata biztosítani, hogy a minőségirányítási rendszer működjön, rendszeresen jelentést készíteni a rendszer hatékonyságáról és javaslatokat tenni a szükséges korrekciókra vonatkozóan (pl. belső AUDIT-ok) valamint megkövetelni a vállalatnál a vevői igények teljesítésében a tudatos vevőközpontú magatartást. Ehhez minden támogatást meg fog kapni a vállalat vezetésétől és a munkatársaktól.

A felsorolt intézkedéseken túlmenően be kell tartani a cég minőségpolitikáját. Ezért a minőségpolitika minden dolgozóra vonatkozóan kötelező érvénnyel bíró irányelvként szolgál a minőségtudatos, vevőközpontú és felelősségteljes munkavégzéshez.

Székesfehérvár, 2018. július 01.

Tanúsítvány DIN EN ISO 9001:2015